Who are 'we'

เราคือองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคนรักเพศเดียวกันและคนในสังคม เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพและการรักษา รวมถึงเป็นสมาชิกในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศประเทศไทย

We are an organization which support, promote and provides the understanding and knowledge about man who have sex with man in social. To access an information, health services and treatment and be a part of the LGBT organizations in Thailand.

more
What 'we' do

เราสนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัย ในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ตามโอกาสต่างๆ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

We supporting and provides knowledge about health care, quality of safety living of MSM whose living with HIV. And having an prevention’s activities by rotations time.

more
Why 'we' do

เราตั้งใจทำงานเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง 4 ด้าน (กาย / ใจ / สังคม / เศรษฐกิจ ) โดยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และทุกคนในสังคมได้อย่างปกติสุข

We work hard to provide members with a better quality of life in 4 part (body / mind / social / economic) they can live with the family and everyone in the society happily.

more
Where 'we' work

เราทำงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดใจภาคเหนือตอนบนในอนาคต

We work with the target area covers all districts in Chiang Mai and nearby provinces. We plan to cover all the upper north province in future.

MORE
ไปกด Like ให้แฟนเพจแคร์แมท

สวัสดีเพื่อนพี่น้อง MSM และ TG ทุกๆ ท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แคร์แมทโฉมใหม่ หลังจากปิดปรับปรุงไปนานถึง 1 เดือนเต็ม ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็ม 100% แต่ก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเพื่อนพี่น้องทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อนๆ จากองค์กรเครือข่ายเดียวกันอีกด้วย ก็ขอฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ.

นิพัฒน์พงศ์ จารัตน์เจ้าหน้าที่กิจกรรม / แอดมิน

กลไกการติดเชื้อเอชไอวี | Mechanisms of HIV infections

นวัตกรรมแห่งเจลทวารหนัก | MICROBICIDE

จดหมายข่าวแคร์แมท ฉบับ MIND TO MIND (ฉบับที่ 17) มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเนื้อหาและสาระน่ารู้มากมายที่อัดแน่นเต็มเล่ม สำหรับเพื่อนๆ ทุกองค์กรที่เคยได้รับสื่อจดหมายข่าวไปก่อนหน้านั้นแล้ว เมื่ออ่านส่าระดีต่างๆ แล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์อะไรบ้าง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย หรือจะสะดวกผ่านทางเฟซบุ๊คก็ได้ที่ https://www.facebook.com/carematcm ทางทีมงานแคร์แมทขอบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ทางทีมงานจะมีการอัปเดทข้อมูลข่าวสาร และพัฒนารูปแบบของ จดหมายข่าวและรูปแบบเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้ความสะดวกสบายและความน่าสนใจ ในการเข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ / ทีมงานแคร์แมท

CAREMAT’s newsletter issue MIND TO MIND (No. 17) with the new changes, which offers a variety of contents and full contents of books. For all organizations that have received media newsletter in earlier time, will see the new style of us. For a provision of the newsletter. You can comment via the website. Available through Facebook or whatever. https://www.facebook.com/carematcm. CAREMAT would like to thanks. And the great way to have updated information. We will develop a new pattern of Newsletter and a website constantly to access the full service / CAREMAT